Fredag, v. 3

IMG_0200Efter två härliga, intensiva, lärorika och roliga veckor var det då dags för avslutning av denna temaperiod.

Dagen började med att vi klassvis besökte utställningen av allt eleverna skapat under dagen då vi arbetade med återbruk.

IMG_0203

IMG_0204

IMG_0205

IMG_0206De fina strutar som klass 3-6 målat fylldes med popcorn och vi dukade upp till filmvisning. Mycket uppskattat! ”Min granne Totoro” var filmen vi såg. Det är en japansk film och vi diskuterade japanskt bildspråk och kultur, och hur detta återspeglades i filmen. Med utgångspunkt i filmen diskuterade vi mod, vad som är modigt, hur det känns när man är modig och hur det känts när man inte vågat något man velat göra. Vi diskuterade synen på äldre och artighet. Vi diskuterade fantasi och magi.

IMG_0211Efter lunch sammanfattade och utvärderade vi arbetet klassvis.

Trevlig helg!

/Personalen på Ullvi Skola

Torsdag, v. 3

DSC_2544

Mönsterkonstruktion stod på dagens schema och vi fördjupade oss i mönster både ur ett matematiskt och ett estetiskt perspektiv. Vi samtalade kring hur olika mönster kan återfinnas i alla världsdelar. Vi funderade kring vad olika mönster används till. Till exempel utsmyckning av tyger, möbler, bruksföremål, till beskydd och religiösa symboler.

Vi samtalade kring olika formspråk och eleverna fick färglägga bilder skapade av Inkaindianer. Vi betonade noggrannhet, att de skulle fylla ut fälten och arbeta fokuserat. Resultatet kommer att ställas ut i matsalen.

Därefter fördjupade vi oss i samiska mönster och eleverna fick arbeta med upprepningar och symmetri. De fick skapa samiska blommor i blyerts. Även dessa vackra alster kommer att ställas ut i matsalen.

DSC_2551

Gunnel visade bilder och berättade om sin resa till Sri Lanka där hon besökt sin fadderflicka med familj. Barnen hade mycket funderingar kring våra olika levnadsförhållanden och var väldigt intresserade av både deras vardag och kultur. Till allas stora glädje hade Gunnel köpt med sig varsin liten souvenir åt samtliga elever på skolan. Vilken lycka!

DSC_2552

Onsdag, v. 3

mms_20160120_200238

Under förmiddagen var de yngre eleverna på simhallen och då passade vi på att tillsammans med de äldre eleverna förbereda en överraskning inför fredagens avslutning på denna temaperiod.

När samtliga elever åter var på plats efter förmiddagsrasten förvandlades skolan till en tidningsredaktion. Eleverna var journalister som i smågrupper skulle skriva varsin artikel till ”Ullvi Skolas Värdegrundstidning”. Eleverna fick skapa en serie utifrån de arbetsområden vi behandlat under temaperioden. Till exempel kunde det handla om hur man

  • visar respekt mot kompisar, lärare, föräldrar etc.
  • agerar och säger ifrån om någon blir mobbad/illa behandlad
  • kan vara hjälpsam mot någon i olika situationer
  • uppför sig / inte uppför sig i vissa situationer, till exempel i skolan (klassrum, matsal, omklädningsrum, kapprum etc.)
  • kan visa förståelse för andra människors situation

Mycket snabbt kom eleverna igång i de grupper vi delat in dem i. Skaparglädje och idéer till uppslag fanns det gott om och en mycket fin tidning blev resultatet.

mms_20160120_200307

Tisdag, v. 3

DSC_2533

Idag har vi pratat om skillnaden mellan funktionsnedsättning och funktionshinder. Vi har diskuterat och funderat, försökt att leva oss in i andras situation. Vi har funderat över vilka anpassningar som kan göras för en person i olika situationer som är svåra att klara om du har ett funktionshinder och vi har funderat över i vilka situationer då ett funktionshinder inte är ett hinder.

Då vi i de olika faddergrupperna hamnade olika djupt i olika diskussioner så har vi idag inte hunnit med exakt samma saker. Men vi har i samtliga grupper blandat diskussioner med praktiska övningar och små filmer där vi fått träffa barn med olika funktionshinder och fått en inblick i deras vardag. I samtliga grupper har eleverna visat på stor empati och de har varit väldigt lösningsinriktade i sina resonemang.

Vår NO-lärare Mia har på ett väldigt generöst och personligt sätt berättat om den bilolycka hon var med om som 19-åring. Hon berättade om vägen tillbaka till ett fungerande liv och även om de anpassningar hon måste göra än idag.

På bilden ovan får eleverna testa hur det kan kännas att ta sig fram med olika synnedsättningar.

Måndag v. 3

DSC_2527-2

Ny vecka – nya äventyr!

Idag mötte vi eleverna klädda i saris och smyckade med bindi i pannan. Vid närvarokollen prickade vi bokstavligen av eleverna med varsin bindi i respektive fadderfärg.

Tillsammans steg vi på tåget i Indien där det var liv och rörelse och ont om plats. Eleverna fick lära sig fakta om landet, om de stora skillnaderna mellan stad och landsbygd, om det uråldriga kastsystemet, om kryddstark mat och färgglada tyger. Vi pratade mycket om Hinduism och dess gudar, gudinnor och symboler.  Vi såg en kort film som visade på en del barns vardag på soptippar i Indien.

Efter denna introduktion ägnades dagen till största del om skapande slöjd och återbruk. Eleverna fick skapa fritt av de ”sopor” som lämnats in till skolan och det har skapas material till en hel utställning!

Under dagen fick eleverna se UR:s film ”Asha och nattskolan” som visar på hur olika det är mellan flickor och pojkar, där flickorna tvingas arbeta under dagarna då pojkarna är i skolan och sedan får gå i skolan på natten. Vi diskuterade orättvisorna utifrån mänskliga rättigheter.

mms_img17190746511

mms_img-12657197791

mms_img-19504707051

Fredag v. 2

Under Fredagen arbetade vi med källkritik. Vi såg på UR:s program ”Källkritik” ur serien ”Är det sant”. Efter programmet diskuterade vi vad som var problemet med källorna som presenterades i nyhetsinslaget och hur reportern borde ha tänkt innan hon presenterade en viss undersökning. Eleverna fick fundera dels över vad de skulle ha gjort i nyhetsankarets sits och även hur de själva granskar den information de får via olika medier och hur väl de granskar källorna.

Eleverna fick gruppvis skriva och rita egna nyheter. Med inspiration från dagstidningar fick de lägga till/dra ifrån eller vinkla nyheten så att den blev osannolik, rolig, skrämmande etc. De fick även skapa en löpsedel att presentera för gruppen.

Gruppvis fick eleverna dramatisera givna nyheter. En elev intervjuade och två argumenterade för nyheten och två emot.

Det har varit en fantastiskt rolig och givande vecka. Vi är så imponerade över elevernas förmågor att kunna samtala, diskutera, resonera, argumentera och analysera! Det som gör arbetet extra roligt är att se den stora hänsyn och respekt som eleverna visar mot varandra. De diskuterar med varandra över åldersgränserna på ett fullständigt avspänt och naturligt sätt. De yngre barnen kommer till tals på samma sätt som de äldre och vi kan inte göra annat än att njuta.

Trevlig helg!

/Personalen på Ullvi Skola

 

Torsdag v. 2

DSC_2529

Under Torsdagen arbetade vi vidare med värdegrundsarbetet. Vi började med att tala om Likabehandlingsplanen, förklarade vad den innebär och varför det är viktigt att dels ha en sådan och dels att samtala kring den.

Vi diskuterade olika kvalitéer en människa kan ha och funderade över skillnaderna mellan fysiska färdigheter, mentala färdigheter och personliga färdigheter. Eleverna fick fundera över vilka deras egna styrkor är och konstaterade snabbt att vi alla har en mängd olika färdigheter.

Som skapande verksamhet fick alla klippa ut ca 20 pappershjärtan på vilka de skrev sitt eget namn. Vi delade sedan ut dem så att alla i faddergruppen fick ett hjärta från varje kompis. Alla skrev sedan en positiv egenskap om var och en i faddergruppen. Vi läste upp allas fina ord de fått och det blev en väldigt fin stund med glada leenden och självkänslor som stärktes när de fick höra vilka förmågor deras kompisar uppskattar hos dem. De fick tillverka egna kuvert så att de kunde få med sig alla sina hjärtan hem.

Onsdag v. 2

DSC_2498

Efter två dagars intensivt kunskapsinhämtande, diskuterande och analyserande så ville vi under Onsdagen bryta upp arbetssättet och överraskade eleverna med att på morgonen möta dem klädda som flygvärdinnor/flygvärdar. Alla fick varsin flygbiljett och vi hade möblerat om ett klassrum så att det liknade ett flygplan. Kaptenen hälsade alla välkomna ombord och önskade dem en trevlig resa mot Mali. Efter säkerhetsgenomgången fick eleverna se en flygplansstart på storbild, följt av en film med fakta om just Mali. Efter att de även fått se ett plan landa, fick de kliva av planet på Mali där de hälsades av sjungande och trummande invånare.

Eleverna visades till respektive by/klassrum och där väntade en dag med skapande i fokus. Eleverna tillverkade papperspärlor som de fick måla och trä på halsband. Under dagen visades även sju kortfilmer med hälsningar från olika länder i Afrika, där barn beskrev sin vardag och vi pratade om deras och våra likheter och olikheter i levnadssätt och förutsättningar.

DSC_2506

Tisdag v. 2

DSC_2512

Under Tisdagen fick eleverna lyssna på radioteatern En vanlig familj som skildrar en judisk familj under åren 1938-39 i Wien, Österrike. Eleverna fick följa hur familjen får sina rättigheter inskränkta mer och mer. Till slut tvingas deras föräldrar att fatta ett fruktansvärt svårt beslut. De skickar sina döttrar ensamma via tåg till Sverige.

Eleverna fick berätta vad de tyckte om berättelsen och hur det kändes att lyssna på den. Eleverna fick prata om de kränkningar som drabbade flickorna, kopplat till de mänskliga rättigheterna. Exempelvis så diskuterade vi att de judiska barnen tvingades sitta längst bak i klassrummet och funderade kring hur vi tror det skulle kännas. Vi kopplade frågeställningarna till elevernas vardag och funderade exempelvis kring hur det skulle kännas om alla med blå ögon tvingades sitta längst bak i klassrummet, eller om bara flickor fick leka i snön eller om alla på skolan utom de i år 3 fick åka skridskor. Eleverna fick även diskutera hur de tror att vi kan förebygga att något liknande någonsin händer igen. Vi kopplade även frågeställningarna till dagens situation med människor på flykt och barn som ensamma tvingas lämna sina familjer och komma till ett nytt land.

Vi diskuterade medmänsklighet och kamratskap och eleverna fick fundera kring ord som känns bra och ord som gör ont samt vikten av att välja hur vi vill vara mot varandra.

Som skapande verksamhet fick eleverna måla en solstråle var, på vilken de skrev hur de tycker att en bra kompis ska vara. Alla solstrålar sattes sedan ihop till en ”kompissol”.

När de yngre eleverna slutat för dagen så fortsatte år 3-6 i faddergrupper och i dem läste vi fortsättningen på den radioteater vi tidigare lyssnat på. ”En ö i havet” av Annika Thor handlar om när de två judiska systrarna kommer till Sverige och hur det går för dem i sitt nya land. Vi kommer att fortsätta med högläsning under den sista lektionen måndag-onsdag under hela temaperioden.